پرنده مولتی روتور فانتوم

سوال: آیا میتوان از پرنده مولتی روتور “فانتوم” و یا پرنده هایی از این دست جهت کاربردهای تهیه نقشه استفاده کرد؟ [...]